Onze aanpak

Oriënterend gesprek
In een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek, telefonisch danwel persoonlijk, analyseren wij uw vragen en de mogelijkheden.
Op basis van deze analyse stellen wij de opdracht omschrijving en een budget vast dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Kunnen we tot een duidelijk omlijnde opdracht komen dan overleggen wij direct met u of we de juiste expertise in huis hebben om  de opdracht naar tevredenheid uit te voeren.

Is de hulpvraag minder concreet, dan stellen wij in het algemeen voor om vrijblijvend en kosteloos wat meer tijd te nemen om onszelf te orienteren en de materie en onze mogelijkheden te matchen.

Opdracht omschrijving
De opdracht omschrijving gaat gedetailleerd in op uw wensen, behoeften en vraagstukken die onderzocht dienen te worden, de te nemen acties en formuleert het te verwachten resultaat.

Natuurlijk wordt een duidelijk tijdschema in deze opdracht omschrijving opgenomen.

Uitvoering
De status van de te nemen acties wordt vanzelfsprekend zeer frequent naar u teruggekoppeld.
Mogelijke veranderingen die tussentijds optreden worden snel en duidelijk met u gecommuniceerd, hetgeen natuurlijk ook andersom geldt indien er onverwacht zaken spelen die van belang zijn voor het resultaat van onze opdracht.

Evaluatie
Daar het wederzijds te verwachten resultaat duidelijk is omschreven in de opdracht omschrijving is een goede controle op onze werkzaamheden mogelijk.

© Gobapo 2019
Leo: 0031 (0)6 - 52 36 02 39
Iris: 0031 (0)6 - 52 36 02 38